ดิ้นสี


 • JL16 (3).JPG
  คุณสมบัติ ใช้ในกลุ่มโรงปัก และกลุ่มโรงงานการ์เม้นท์เส้นด้ายหุ้มด้วยเมทาลิคโคตติ้ง สามารถปักด้วยความเร็วสูงเส้นด้ายคุณภาพดี มีความแข็งแรงไม่ขาดง่าย *ควรทำการทดลองก่อนใช้งานจริงทุกคร...
  ราคา: 0 บาท
  มีสินค้า


 • JL17.JPG
  คุณสมบัติ ใช้ในกลุ่มโรงปัก และกลุ่มโรงงานการ์เม้นท์เส้นด้ายหุ้มด้วยเมทาลิคโคตติ้ง สามารถปักด้วยความเร็วสูงเส้นด้ายคุณภาพดี มีความแข็งแรงไม่ขาดง่าย *ควรทำการทดลองก่อนใช้งานจริงทุกคร...
  ราคา: 0 บาท
  มีสินค้า


 • JL18.JPG
  คุณสมบัติ ใช้ในกลุ่มโรงปัก และกลุ่มโรงงานการ์เม้นท์เส้นด้ายหุ้มด้วยเมทาลิคโคตติ้ง สามารถปักด้วยความเร็วสูงเส้นด้ายคุณภาพดี มีความแข็งแรงไม่ขาดง่าย *ควรทำการทดลองก่อนใช้งานจริงทุกคร...
  ราคา: 0 บาท
  มีสินค้า


 • JL19.JPG
  คุณสมบัติ ใช้ในกลุ่มโรงปัก และกลุ่มโรงงานการ์เม้นท์เส้นด้ายหุ้มด้วยเมทาลิคโคตติ้ง สามารถปักด้วยความเร็วสูงเส้นด้ายคุณภาพดี มีความแข็งแรงไม่ขาดง่าย *ควรทำการทดลองก่อนใช้งานจริงทุกคร...
  ราคา: 0 บาท
  มีสินค้า


 • JL20.JPG
  คุณสมบัติ ใช้ในกลุ่มโรงปัก และกลุ่มโรงงานการ์เม้นท์เส้นด้ายหุ้มด้วยเมทาลิคโคตติ้ง สามารถปักด้วยความเร็วสูงเส้นด้ายคุณภาพดี มีความแข็งแรงไม่ขาดง่าย *ควรทำการทดลองก่อนใช้งานจริงทุกคร...
  ราคา: 0 บาท
  มีสินค้า


 • JL25.JPG
  คุณสมบัติ ใช้ในกลุ่มโรงปัก และกลุ่มโรงงานการ์เม้นท์เส้นด้ายหุ้มด้วยเมทาลิคโคตติ้ง สามารถปักด้วยความเร็วสูงเส้นด้ายคุณภาพดี มีความแข็งแรงไม่ขาดง่าย *ควรทำการทดลองก่อนใช้งานจริงทุกคร...
  ราคา: 0 บาท
  มีสินค้า


 • JL36.JPG
  คุณสมบัติ ใช้ในกลุ่มโรงปัก และกลุ่มโรงงานการ์เม้นท์เส้นด้ายหุ้มด้วยเมทาลิคโคตติ้ง สามารถปักด้วยความเร็วสูงเส้นด้ายคุณภาพดี มีความแข็งแรงไม่ขาดง่าย *ควรทำการทดลองก่อนใช้งานจริงทุกคร...
  ราคา: 0 บาท
  มีสินค้า


 • JL38.JPG
  คุณสมบัติ ใช้ในกลุ่มโรงปัก และกลุ่มโรงงานการ์เม้นท์เส้นด้ายหุ้มด้วยเมทาลิคโคตติ้ง สามารถปักด้วยความเร็วสูงเส้นด้ายคุณภาพดี มีความแข็งแรงไม่ขาดง่าย *ควรทำการทดลองก่อนใช้งานจริงทุกคร...
  ราคา: 0 บาท
  มีสินค้า


 • JL39.JPG
  คุณสมบัติ ใช้ในกลุ่มโรงปัก และกลุ่มโรงงานการ์เม้นท์เส้นด้ายหุ้มด้วยเมทาลิคโคตติ้ง สามารถปักด้วยความเร็วสูงเส้นด้ายคุณภาพดี มีความแข็งแรงไม่ขาดง่าย *ควรทำการทดลองก่อนใช้งานจริงทุกคร...
  ราคา: 0 บาท
  มีสินค้า


 • JL40.JPG
  คุณสมบัติ ใช้ในกลุ่มโรงปัก และกลุ่มโรงงานการ์เม้นท์เส้นด้ายหุ้มด้วยเมทาลิคโคตติ้ง สามารถปักด้วยความเร็วสูงเส้นด้ายคุณภาพดี มีความแข็งแรงไม่ขาดง่าย *ควรทำการทดลองก่อนใช้งานจริงทุกคร...
  ราคา: 0 บาท
  มีสินค้า


 • L1567-1.JPG
  คุณสมบัติ ใช้ในกลุ่มโรงปัก และกลุ่มโรงงานการ์เม้นท์เส้นด้ายหุ้มด้วยเมทาลิคโคตติ้ง สามารถปักด้วยความเร็วสูงเส้นด้ายคุณภาพดี มีความแข็งแรงไม่ขาดง่าย *ควรทำการทดลองก่อนใช้งานจริงทุกคร...
  ราคา: 0 บาท
  มีสินค้า


 • L15207-1.JPG
  คุณสมบัติ ใช้ในกลุ่มโรงปัก และกลุ่มโรงงานการ์เม้นท์เส้นด้ายหุ้มด้วยเมทาลิคโคตติ้ง สามารถปักด้วยความเร็วสูงเส้นด้ายคุณภาพดี มีความแข็งแรงไม่ขาดง่าย *ควรทำการทดลองก่อนใช้งานจริงทุกคร...
  ราคา: 0 บาท
  มีสินค้า


 

 

Visitors: 61,578