ผ้าถักกาว/ผ้าเจอร์ซี่ • 3018-W (2).JPG
  คุณสมบัติ เป็นผ้าถักกาว/ผ้าเจอร์ซี่ 3018-W น้ำหนัก 23 กรัม ส่วนผสม Polyester 100% เหมาะสมกับผ้าหลายชนิด ใช้ติดกับส่วนประกอบของเสื้อผ้าสตรีและสุภาพบุรุษ เช่น ปกเสื้อ,สาบเสื้อ,ข้อมื...
  ราคา: 2,800 บาท
  มีสินค้า


 • 3018-O (2).JPG
  คุณสมบัติ เป็นผ้าถักกาว/ผ้าเจอร์ซี่ 3018-O น้ำหนัก 23 กรัม ส่วนผสม Polyester 100% เหมาะสมกับผ้าหลายชนิด ใช้ติดกับส่วนประกอบของเสื้อผ้าสตรีและสุภาพบุรุษ เช่น ปกเสื้อ,สาบเสื้อ,ข้อมื...
  ราคา: 2,900 บาท
  มีสินค้า


 • 3018-B (2).JPG
  คุณสมบัติ เป็นผ้าถักกาว/ผ้าเจอร์ซี่ 3018-B น้ำหนัก 23 กรัม ส่วนผสม Polyester 100% เหมาะสมกับผ้าหลายชนิด ใช้ติดกับส่วนประกอบของเสื้อผ้าสตรีและสุภาพบุรุษ เช่น ปกเสื้อ,สาบเสื้อ,ข้อมื...
  ราคา: 3,000 บาท
  มีสินค้า


 • 6050 WW (3).JPG
  คุณสมบัติ เป็นผ้าถักกาว/ผ้าเจอร์ซี่ 6050WW น้ำหนัก 52 กรัม ส่วนผสม Polyester 100% เหมาะสมกับผ้าหลายชนิด ใช้ติดกับส่วนประกอบของเสื้อผ้าสตรีและสุภาพบุรุษ เช่น ปกเสื้อ,สาบเสื้อ,ข้อมื...
  ราคา: 2,900 บาท
  มีสินค้า


 • 8075 WW (3).JPG
  คุณสมบัติ เป็นผ้าถักกาว/ผ้าเจอร์ซี่ 8075WW น้ำหนัก 63 กรัม ส่วนผสม Polyester 100% เหมาะสมกับผ้าหลายชนิด ใช้ติดกับส่วนประกอบของเสื้อผ้าสตรีและสุภาพบุรุษ เช่น ปกเสื้อ,สาบเสื้อ,ข้อมื...
  ราคา: 3,200 บาท
  มีสินค้า


 • 8075 WB (3).JPG
  คุณสมบัติ เป็นผ้าถักกาว/ผ้าเจอร์ซี่ 8075WB น้ำหนัก 63 กรัม ส่วนผสม Polyester 100% เหมาะสมกับผ้าหลายชนิด ใช้ติดกับส่วนประกอบของเสื้อผ้าสตรีและสุภาพบุรุษ เช่น ปกเสื้อ,สาบเสื้อ,ข้อมื...
  ราคา: 3,300 บาท
  มีสินค้า


 • 6050WB.jpg
  คุณสมบัติ เป็นผ้าถักกาว/ผ้าเจอร์ซี่ 6050WB น้ำหนัก 52 กรัม ส่วนผสม Polyester 100% เหมาะสมกับผ้าหลายชนิด ใช้ติดกับส่วนประกอบของเสื้อผ้าสตรีและสุภาพบุรุษ เช่น ปกเสื้อ,สาบเสื้อ,ข้อมื...
  ราคา: 3,000 บาท
  มีสินค้า

 

 

Visitors: 61,575