ผ้ากาวไข่ปลา • SO 018 (3).JPG
  คุณสมบัติ เป็นผ้ากาวไข่ปลา ชนิดกาวเม็ด ( off white ) น้ำหนัก 25 กรัม ส่วนผสม Polyester 100% เหมาะสมกับผ้าหลายชนิด ใช้ติดกับส่วนประกอบของเสื้อผ้าสตรีและสุภาพบุรุษ เช่น ปกเสื้อ,สาบเ...
  ราคา: 850 บาท
  มีสินค้า


 • SW018.JPG
  คุณสมบัติ เป็นผ้ากาวไข่ปลา ชนิดกาวเม็ด ( off white ) น้ำหนัก 25 กรัม ส่วนผสม Polyester 100% เหมาะสมกับผ้าหลายชนิด ใช้ติดกับส่วนประกอบของเสื้อผ้าสตรีและสุภาพบุรุษ เช่น ปกเสื้อ,สาบเ...
  ราคา: 880 บาท
  มีสินค้า


 • SB 018 (3).JPG
  คุณสมบัติ เป็นผ้ากาวไข่ปลา ชนิดกาวเม็ด ( black ) น้ำหนัก 25 กรัม ส่วนผสม Polyester 100% เหมาะสมกับผ้าหลายชนิด ใช้ติดกับส่วนประกอบของเสื้อผ้าสตรีและสุภาพบุรุษ เช่น ปกเสื้อ,สาบเสื้อ...
  ราคา: 930 บาท
  มีสินค้า


 • SW 518 (2).JPG
  คุณสมบัติ เป็นผ้ากาวไข่ปลา ชนิดกาวเม็ด ( off white ) น้ำหนัก 25 กรัม ส่วนผสม 50% nylon + 50% Polyester mixed fiber เหมาะสมกับผ้าหลายชนิด ใช้ติดกับส่วนประกอบของเสื้อผ้าสตรีและสุภาพ...
  ราคา: 1,200 บาท
  มีสินค้า


 • SO 025 (3).JPG
  คุณสมบัติ เป็นผ้ากาวไข่ปลา ชนิดกาวเม็ด ( off white ) น้ำหนัก 32 กรัม ส่วนผสม Polyester 100% เหมาะสมกับผ้าหลายชนิด ใช้ติดกับส่วนประกอบของเสื้อผ้าสตรีและสุภาพบุรุษ เช่น ปกเสื้อ,สาบเ...
  ราคา: 1,160 บาท
  มีสินค้า


 • SW 025 (3).JPG
  คุณสมบัติ เป็นผ้ากาวไข่ปลา ชนิดกาวเม็ด ( off white ) น้ำหนัก 32 กรัม ส่วนผสม Polyester 100% เหมาะสมกับผ้าหลายชนิด ใช้ติดกับส่วนประกอบของเสื้อผ้าสตรีและสุภาพบุรุษ เช่น ปกเสื้อ,สาบเ...
  ราคา: 1,150 บาท
  มีสินค้า


 • SB025.JPG
  คุณสมบัติ เป็นผ้ากาวไข่ปลา ชนิดกาวเม็ด ( black ) น้ำหนัก 32 กรัม ส่วนผสม Polyester 100% เหมาะสมกับผ้าหลายชนิด ใช้ติดกับส่วนประกอบของเสื้อผ้าสตรีและสุภาพบุรุษ เช่น ปกเสื้อ,สาบเสื้อ...
  ราคา: 1,200 บาท
  มีสินค้า


 • SO035.jpg
  คุณสมบัติ เป็นผ้ากาวไข่ปลา ชนิดกาวเม็ด ( White ) น้ำหนัก 45 กรัม ส่วนผสม Polyester 100% เหมาะสมกับผ้าหลายชนิด ใช้ติดกับส่วนประกอบของเสื้อผ้าสตรีและสุภาพบุรุษ เช่น ปกเสื้อ,สาบเสื้อ...
  ราคา: 1,250 บาท
  มีสินค้า


 • SW 035.JPG
  คุณสมบัติ เป็นผ้ากาวไข่ปลา ชนิดกาวเม็ด ( off white ) น้ำหนัก 45 กรัม ส่วนผสม Polyester 100% เหมาะสมกับผ้าหลายชนิด ใช้ติดกับส่วนประกอบของเสื้อผ้าสตรีและสุภาพบุรุษ เช่น ปกเสื้อ,สาบเ...
  ราคา: 1,280 บาท
  มีสินค้า


 • SB 035 (3).JPG
  คุณสมบัติ เป็นผ้ากาวไข่ปลา ชนิดกาวเม็ด ( black ) น้ำหนัก 45 กรัม ส่วนผสม Polyester 100% เหมาะสมกับผ้าหลายชนิด ใช้ติดกับส่วนประกอบของเสื้อผ้าสตรีและสุภาพบุรุษ เช่น ปกเสื้อ,สาบเสื้อ...
  ราคา: 1,350 บาท
  มีสินค้า


 • SO 045.JPG
  คุณสมบัติ เป็นผ้ากาวไข่ปลา ชนิดกาวเม็ด ( off white ) น้ำหนัก 56 กรัม ส่วนผสม Polyester 100% เหมาะสมกับผ้าหลายชนิด ใช้ติดกับส่วนประกอบของเสื้อผ้าสตรีและสุภาพบุรุษ เช่น ปกเสื้อ,สาบเ...
  ราคา: 1,450 บาท
  มีสินค้า


 • SB 045 (2).JPG
  คุณสมบัติ เป็นผ้ากาวไข่ปลา ชนิดกาวเม็ด ( black ) น้ำหนัก 56 กรัม ส่วนผสม Polyester 100% เหมาะสมกับผ้าหลายชนิด ใช้ติดกับส่วนประกอบของเสื้อผ้าสตรีและสุภาพบุรุษ เช่น ปกเสื้อ,สาบเสื้อ...
  ราคา: 1,520 บาท
  มีสินค้า


 • SW045.jpg
  คุณสมบัติ เป็นผ้ากาวไข่ปลา ชนิดกาวเม็ด ( White ) น้ำหนัก 56 กรัม ส่วนผสม Polyester 100% เหมาะสมกับผ้าหลายชนิด ใช้ติดกับส่วนประกอบของเสื้อผ้าสตรีและสุภาพบุรุษ เช่น ปกเสื้อ,สาบเสื้อ...
  ราคา: 1,480 บาท
  มีสินค้า

 

 

Visitors: 61,567