ฟิล์มละลายน้ำ Water Soluble Product (FW025)

 คุณสมบัติ "ฟิล์มละลายน้ำ" 

 • ใช้รองปักด้านล่างหรือด้านบน (เพื่อไม่ให้ลายปักจม)
 • ในกลุ่มโรงงานปักผ้าลูกไม้และโรงปักทั่วไป
 • ใช้ได้ทั้งกับเครื่องปักธรรมดาและเครื่องปักผ้าลูกไม้
 • หลักจากปักแล้วนำไปใส่ในน้ำปกติ ฟิล์มละลายน้ำ จะละลายออก
 • ฟิล์มละลายน้ำ ละลายได้ทั้งในน้ำร้อนและน้ำเย็น

 วิธีเก็บรักษา "ฟิล์มละลายน้ำ" 
 • ควรเก็บฟิล์มละลายน้ำในที่แห้งและมีความชื้นต่ำ
 • ควรเก็บฟิล์มละลายน้ำไว้ให้ห่างจากเด็ก
 • ควรเก็บฟิล์มละลายน้ำไว้ในถุงพลาสติกทุกครั้งหลังใช้งานเสร็จ
 • เพื่อไม่ให้เนื้อฟิล์มละลายน้ำสัมผัสกับความชื้นและฝุ่น
 • อุณหภูมิ: <40cํ 5-10วินาที
 • (1 ม้วน = 40" X 100Y)
***ควรทำการทดลองใช้ก่อนใช้งานจริง***
 
 
 

ฟิล์มละลายน้ำ Water Soluble Product (FW035)

 คุณสมบัติ "ฟิล์มละลายน้ำ" 

 • ใช้รองปักด้านล่างหรือด้านบน (เพื่อไม่ให้ลายปักจม)
 • ในกลุ่มโรงงานปักผ้าลูกไม้และโรงปักทั่วไป
 • ใช้ได้ทั้งกับเครื่องปักธรรมดาและเครื่องปักผ้าลูกไม้
 • หลักจากปักแล้วนำไปใส่ในน้ำปกติ ฟิล์มละลายน้ำ จะละลายออก
 • ฟิล์มละลายน้ำ ละลายได้ทั้งในน้ำร้อนและน้ำเย็น

 วิธีเก็บรักษา "ฟิล์มละลายน้ำ" 
 • ควรเก็บฟิล์มละลายน้ำในที่แห้งและมีความชื้นต่ำ
 • ควรเก็บฟิล์มละลายน้ำไว้ให้ห่างจากเด็ก
 • ควรเก็บฟิล์มละลายน้ำไว้ในถุงพลาสติกทุกครั้งหลังใช้งานเสร็จ
 • เพื่อไม่ให้เนื้อฟิล์มละลายน้ำสัมผัสกับความชื้นและฝุ่น
 • อุณหภูมิ: <40cํ 5-10วินาที
 • (1 ม้วน = 40" X 200Y)
***ควรทำการทดลองใช้ก่อนใช้งานจริง***
 
 
 

ฟิล์มละลายน้ำ Water Soluble Product (FW045)

 คุณสมบัติ "ฟิล์มละลายน้ำ" 

 • ใช้รองปักด้านล่างหรือด้านบน (เพื่อไม่ให้ลายปักจม)
 • ในกลุ่มโรงงานปักผ้าลูกไม้และโรงปักทั่วไป
 • ใช้ได้ทั้งกับเครื่องปักธรรมดาและเครื่องปักผ้าลูกไม้
 • หลักจากปักแล้วนำไปใส่ในน้ำปกติ ฟิล์มละลายน้ำ จะละลายออก
 • ฟิล์มละลายน้ำ ละลายได้ทั้งในน้ำร้อนและน้ำเย็น

 วิธีเก็บรักษา "ฟิล์มละลายน้ำ" 
 • ควรเก็บฟิล์มละลายน้ำในที่แห้งและมีความชื้นต่ำ
 • ควรเก็บฟิล์มละลายน้ำไว้ให้ห่างจากเด็ก
 • ควรเก็บฟิล์มละลายน้ำไว้ในถุงพลาสติกทุกครั้งหลังใช้งานเสร็จ
 • เพื่อไม่ให้เนื้อฟิล์มละลายน้ำสัมผัสกับความชื้นและฝุ่น
 • อุณหภูมิ: <40cํ 5-10วินาที
 • (1 ม้วน = 40" X 200Y)
***ควรทำการทดลองใช้ก่อนใช้งานจริง***
 
 
 

 

Visitors: 61,577