เทปกาว 2 หน้า ขนาด 12mm. (สีขาว)

คุณสมบัติ

ออกแบบเนื้อกาวให้มีความเหนียวสูง เพื่อสามารถใช้ในงานปัก

ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ในความแข็งแรงในการดึงยึด

ความเข้มข้นของเนื้อกาวมีความสม่ำเสมอ เหมาะสำหรับใช้กับงานปัก

ทั้งแบบเครื่องปักธรรมดาและ เครื่องปักคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

*ควรทำการทดลองใช้ก่อนการใช้งานจริงทุกครั้ง*

 • 12mm x 50Y
 • 1 แถว = 25 ม้วน
 • 1 ลัง = 300 ม้วน

 

ราคา: 31 บาท
จำนวน: มีสินค้า

 • เทปกาวสองหน้า ขนาด 15 mm สีขาว บริษัทบีเอ็นวี อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด..psd.jpg
  คุณสมบัติ ออกแบบเนื้อกาวให้มีความเหนียวสูงเพื่อสามารถใช้ในงานปัก ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในความแข็งแรงในการดึงยึด ความเข้มข้นของเนื้อกาวมีความสม่ำเสมอเหมาะสำหรับใช้กับงานปัก ทั้งแบบ...
  ราคา: 36 บาท
  มีสินค้า


 • เทปกาวสองหน้า ขนาด 18 mm สีขาว บริษัทบีเอ็นวี อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด..psd.jpg
  คุณสมบัติ ออกแบบเนื้อกาวให้มีความเหนียวสูงเพื่อสามารถใช้ในงานปัก ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในความแข็งแรงในการดึงยึด ความเข้มข้นของเนื้อกาวมีความสม่ำเสมอเหมาะสำหรับใช้กับงานปัก ทั้งแบบ...
  ราคา: 38 บาท
  มีสินค้า


 • เทปกาวสองหน้า ขนาด 20 mm สีขาว บริษัทบีเอ็นวี อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด..psd.jpg.jpg
  คุณสมบัติ ออกแบบเนื้อกาวให้มีความเหนียวสูงเพื่อสามารถใช้ในงานปัก ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในความแข็งแรงในการดึงยึด ความเข้มข้นของเนื้อกาวมีความสม่ำเสมอเหมาะสำหรับใช้กับงานปัก ทั้งแบบ...
  ราคา: 46 บาท
  มีสินค้า


 • เทปกาวสองหน้า ขนาด 22 mm สีขาว บริษัทบีเอ็นวี อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด..psd.jpg.jpg.jpg
  คุณสมบัติ ออกแบบเนื้อกาวให้มีความเหนียวสูงเพื่อสามารถใช้ในงานปัก ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในความแข็งแรงในการดึงยึด ความเข้มข้นของเนื้อกาวมีความสม่ำเสมอเหมาะสำหรับใช้กับงานปัก ทั้งแบบ...
  ราคา: 48 บาท
  มีสินค้า


 • เทปกาวสองหน้า ขนาด 24 mm สีขาว บริษัทบีเอ็นวี อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด..psd.jpg.jpg.jpg.jpg
  คุณสมบัติ ออกแบบเนื้อกาวให้มีความเหนียวสูงเพื่อสามารถใช้ในงานปัก ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในความแข็งแรงในการดึงยึด ความเข้มข้นของเนื้อกาวมีความสม่ำเสมอเหมาะสำหรับใช้กับงานปัก ทั้งแบบ...
  ราคา: 50 บาท
  มีสินค้า


 • เทปกาวสองหน้า ขนาด 12 mm สีเหลือง บริษัทบีเอ็นวี อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด.jpg
  คุณสมบัติ ออกแบบเนื้อกาวให้มีความเหนียวสูงเพื่อสามารถใช้ในงานปัก ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในความแข็งแรงในการดึงยึด ความเข้มข้นของเนื้อกาวมีความสม่ำเสมอเหมาะสำหรับใช้กับงานปัก ทั้งแบบ...
  ราคา: 31 บาท
  มีสินค้า


 • เทปกาวสองหน้า ขนาด 15 mm สีเหลือง บริษัทบีเอ็นวี อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด..jpg
  คุณสมบัติ ออกแบบเนื้อกาวให้มีความเหนียวสูงเพื่อสามารถใช้ในงานปัก ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในความแข็งแรงในการดึงยึด ความเข้มข้นของเนื้อกาวมีความสม่ำเสมอเหมาะสำหรับใช้กับงานปัก ทั้งแบบ...
  ราคา: 36 บาท
  มีสินค้า


 • เทปกาวสองหน้า ขนาด 18 mm สีเหลือง บริษัทบีเอ็นวี อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด..jpg
  คุณสมบัติ ออกแบบเนื้อกาวให้มีความเหนียวสูงเพื่อสามารถใช้ในงานปัก ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในความแข็งแรงในการดึงยึด ความเข้มข้นของเนื้อกาวมีความสม่ำเสมอเหมาะสำหรับใช้กับงานปัก ทั้งแบบ...
  ราคา: 38 บาท
  มีสินค้า


 • เทปกาวสองหน้า ขนาด 20 mm สีเหลือง บริษัทบีเอ็นวี อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด..jpg
  คุณสมบัติ ออกแบบเนื้อกาวให้มีความเหนียวสูงเพื่อสามารถใช้ในงานปัก ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในความแข็งแรงในการดึงยึด ความเข้มข้นของเนื้อกาวมีความสม่ำเสมอเหมาะสำหรับใช้กับงานปัก ทั้งแบบ...
  ราคา: 46 บาท
  มีสินค้า


 • เทปกาวสองหน้า ขนาด 22 mm สีเหลือง บริษัทบีเอ็นวี อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด..jpg
  คุณสมบัติ ออกแบบเนื้อกาวให้มีความเหนียวสูงเพื่อสามารถใช้ในงานปัก ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในความแข็งแรงในการดึงยึด ความเข้มข้นของเนื้อกาวมีความสม่ำเสมอเหมาะสำหรับใช้กับงานปัก ทั้งแบบ...
  ราคา: 48 บาท
  มีสินค้า


 • เทปกาวสองหน้า ขนาด 24 mm สีเหลือง บริษัทบีเอ็นวี อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด..jpg
  คุณสมบัติ ออกแบบเนื้อกาวให้มีความเหนียวสูงเพื่อสามารถใช้ในงานปัก ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในความแข็งแรงในการดึงยึด ความเข้มข้นของเนื้อกาวมีความสม่ำเสมอเหมาะสำหรับใช้กับงานปัก ทั้งแบบ...
  ราคา: 50 บาท
  มีสินค้า


 • IMG_0049.jpg
  คุณสมบัติ OPP ใส ขนาด 2 นิ้ว ออกแบบเนื้อกาวให้มีความเหนียว มีความแข็งแรงในการดึงยึดความเข้มข้น ของเนื้อกาวมีความสม่ำเสมอเหมาะสำหรับงานปิดกล่องทั่วไปที่มีน้ำหนักเบา น้ำหนักมาก หรือต...
  ราคา: 38 บาท
  มีสินค้า


 • 23.jpg
  ออกแบบเนื้อกาวให้มีความเหนียวสูงเพื่อสามารถใช้ในงานปัก ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในความแข็งแรงในการดึงยึด ความเข้มข้นของเนื้อกาวมีความสม่ำเสมอเหมาะสำหรับผ้าสีขาว ใช้กับงานปักทั้งแบบเค...
  ราคา: 41 บาท
  มีสินค้า

 

 

Visitors: 61,577