ดิ้นเงินตะกั่ว BC62

คุณสมบัติ

- เหมาะใช้ในกลุ่มโรงปักและกลุ่มโรงงานการ์เม้นท์
- เส้นด้ายหุ้มด้วยเมทาลิคโคตติ้ง
- สามารถปักด้วยความเร็วสูง
- เส้นด้ายมีคุณภาพดี มีความแข็งแรง ไม่ขาดง่าย

 • Poly150D = 5,000 M.

*ควรทำการทดลองก่อนใช้งานจริงทุกครั้ง*

ราคา: 135 บาท
จำนวน: มีสินค้า

 • PURE.JPG
  คุณสมบัติ - เหมาะใช้ในกลุ่มโรงปักและกลุ่มโรงงานการ์เม้นท์ - เส้นด้ายหุ้มด้วยเมทาลิคโคตติ้ง - สามารถปักด้วยความเร็วสูง - เส้นด้ายมีคุณภาพดี มีความแข็งแรง ไม่ขาดง่าย Rayon150D = 5,0...
  ราคา: 180 บาท
  มีสินค้า


 • BC8-1.JPG
  คุณสมบัติ - เหมาะใช้ในกลุ่มโรงปักและกลุ่มโรงงานการ์เม้นท์- เส้นด้ายหุ้มด้วยเมทาลิคโคตติ้ง- สามารถปักด้วยความเร็วสูง- เส้นด้ายมีคุณภาพดี มีความแข็งแรง ไม่ขาดง่าย Rayon150D = 5,000 ...
  ราคา: 135 บาท
  มีสินค้า


 • BC9.JPG
  คุณสมบัติ - เหมาะใช้ในกลุ่มโรงปักและกลุ่มโรงงานการ์เม้นท์- เส้นด้ายหุ้มด้วยเมทาลิคโคตติ้ง- สามารถปักด้วยความเร็วสูง- เส้นด้ายมีคุณภาพดี มีความแข็งแรง ไม่ขาดง่าย Poly150D = 5,000 M...
  ราคา: 110 บาท
  มีสินค้า


 • BC8-54.JPG
  คุณสมบัติ - เหมาะใช้ในกลุ่มโรงปักและกลุ่มโรงงานการ์เม้นท์- เส้นด้ายหุ้มด้วยเมทาลิคโคตติ้ง- สามารถปักด้วยความเร็วสูง- เส้นด้ายมีคุณภาพดี มีความแข็งแรง ไม่ขาดง่าย Poly150D = 5,000 M...
  ราคา: 135 บาท
  มีสินค้า

 

 

Visitors: 61,578