กาวรีดการ์ตูน GOLD 45 cm.

กาวรีดการ์ตูน

ผลิตจากเรซิน ยี่ห้อดูปอง ซึ่งนำเข้ามาจากประเทศ สหรัฐอเมริกา 
คุณสมบัติการใช้งาน

เพื่อให้ชิ้นงานติดกับผ้าได้ดี รีดติดกับงานสิ่งทอได้ทุกชนิด 
มีความแข็งแรงทนทาน,ทนต่อการซักล้าง ไม่มีสารเคมีที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อคนและสิ่งแวดล้อม 
สามารถใช้กับเตารีดธรรมดา,เตารีดไอน้ำเครื่องฮีททรานเฟอร์ ในกระบวนการผลิตแนะนำให้ใช้ 
เตารีดธรรมดาปรับอุณหภูมิที่ 125-145 ◦C และรักษาอุณหภูมิไว้ 5-8 วินาที 
เพื่อให้แผ่นกาวประกบติดกับผ้าได้อย่างแข็งแรง

*ควรทำการทดลองใช้ก่อนการใช้งานจริงทุกครั้ง*
19" x 100Y. / ม้วน

ราคา: 3,600 บาท
จำนวน: มีสินค้า

 • BRONZE กาวรีดการ์ตูนหน้า 30 บริษัทบีเอ็นวีอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด.jpg
  กาวรีดการ์ตูน ผลิตจากเรซิน ยี่ห้อดูปอง ซึ่งนำเข้ามาจากประเทศ สหรัฐอเมริกา คุณสมบัติการใช้งาน เพื่อให้ชิ้นงานติดกับผ้าได้ดี รีดติดกับงานสิ่งทอได้ทุกชนิดมีความแข็งแรงทนทาน,ทนต่อการซั...
  ราคา: 2,700 บาท
  มีสินค้า


 • BRONZE กาวรีดการ์ตูนหน้า 45บริษัทบีเอ็นวีอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด.jpg
  กาวรีดการ์ตูน ผลิตจากเรซิน ยี่ห้อดูปอง ซึ่งนำเข้ามาจากประเทศ สหรัฐอเมริกาคุณสมบัติการใช้งาน เพื่อให้ชิ้นงานติดกับผ้าได้ดี รีดติดกับงานสิ่งทอได้ทุกชนิดมีความแข็งแรงทนทาน,ทนต่อการซัก...
  ราคา: 3,100 บาท
  มีสินค้า


 • SILVER กาวรีดการ์ตูนหน้า 30 บริษัทบีเอ็นวีอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด.jpg
  กาวรีดการ์ตูน ผลิตจากเรซิน ยี่ห้อดูปอง ซึ่งนำเข้ามาจากประเทศ สหรัฐอเมริกาคุณสมบัติการใช้งาน เพื่อให้ชิ้นงานติดกับผ้าได้ดี รีดติดกับงานสิ่งทอได้ทุกชนิดมีความแข็งแรงทนทาน,ทนต่อการซัก...
  ราคา: 3,200 บาท
  มีสินค้า


 • SILVER กาวรีดการ์ตูนหน้า 45 บริษัทบีเอ็นวีอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด.jpg
  กาวรีดการ์ตูน ผลิตจากเรซิน ยี่ห้อดูปอง ซึ่งนำเข้ามาจากประเทศ สหรัฐอเมริกาคุณสมบัติการใช้งาน เพื่อให้ชิ้นงานติดกับผ้าได้ดี รีดติดกับงานสิ่งทอได้ทุกชนิดมีความแข็งแรงทนทาน,ทนต่อการซั...
  ราคา: 3,400 บาท
  มีสินค้า


 • GOLD กาวรีดการ์ตูนหน้า 30 บริษัทบีเอ็นวีอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด.jpg
  กาวรีดการ์ตูน ผลิตจากเรซิน ยี่ห้อดูปอง ซึ่งนำเข้ามาจากประเทศ สหรัฐอเมริกาคุณสมบัติการใช้งาน เพื่อให้ชิ้นงานติดกับผ้าได้ดี รีดติดกับงานสิ่งทอได้ทุกชนิดมีความแข็งแรงทนทาน,ทนต่อการซัก...
  ราคา: 3,300 บาท
  มีสินค้า

 

 

Visitors: 61,578