กระดาษไขหนา

คุณสมบัติกระดาษไขหนา

การใช้งานของกระดาษไข ใช้สำหรับรองงานปัก

และใช้ได้ดีในงานปัก ที่ต้องการความละเอียดหรือลายปักหนาๆ

เพราะกระดาษไข จะช่วยทำให้เข็มปักมีการหล่อลื่นได้ดี
ลดแรงเสียดทานในการปักระหว่างเข็มกับชิ้นงาน

จึงช่วยยืดอายุการใช้งานของเข็มปักได้อีกทางหนึ่ง

*ควรทำการทดลองก่อนใช้งานจริงทุกครั้ง*

36" x 100Y. 

ราคา: 700 บาท
จำนวน: มีสินค้า
 

 

Visitors: 61,567