Grace Color Rose FR สีชมพูเข้ม 5 กิโลกรัม

Grace Color Rose FR (สีชมพูเข้ม)

วิธีการเก็บรักษา
1. ควรเก็บในที่แห้งและมีความชื้นต่ำ
2. ควรเก็บไว้ให้ห่างจากเด็ก เปลวไฟ แสงแดด ความร้อนและความชื้น
3. ควรปิดฝาขวดให้สนิททุกครั้ง

*ควรทำการทดลองใช้ก่อนการใช้งานจริงทุกครั้ง*

ขนาด 5 กิโลกรัม

ราคา: 2,525 บาท
จำนวน: มีสินค้า
 

Visitors: 27,867