Grace Color Red TRC สีแดงเข้ม 5 กิโลกรัม

Grace Color Red TRC (สีแดงเข้ม)

วิธีการเก็บรักษา
1. ควรเก็บในที่แห้งและมีความชื้นต่ำ
2. ควรเก็บไว้ให้ห่างจากเด็ก เปลวไฟ แสงแดด ความร้อนและความชื้น
3. ควรปิดฝาขวดให้สนิททุกครั้ง

*ควรทำการทดลองใช้ก่อนการใช้งานจริงทุกครั้ง*

ขนาด 5 กิโลกรัม

 

ราคา: 2,080 บาท
จำนวน: มีสินค้า
 

Visitors: 27,869