Grace Color Yellow GS สีเหลืองมะนาว 1 กิโลกรัม

Grace Color Yellow GS (สีเหลืองมะนาว)

วิธีการเก็บรักษา
1. ควรเก็บในที่แห้งและมีความชื้นต่ำ
2. ควรเก็บไว้ให้ห่างจากเด็ก เปลวไฟ แสงแดด ความร้อนและความชื้น
3. ควรปิดฝาขวดให้สนิททุกครั้ง

*ควรทำการทดลองใช้ก่อนการใช้งานจริงทุกครั้ง*

ขนาด 1 กิโลกรัม

 

ราคา: 262 บาท
จำนวน: มีสินค้า

  • Grace Color Yellow GS สีเหลืองมะนาว 5 กิโลกรัม 2.jpg
    Grace Color Yellow GS (สีเหลืองมะนาว) วิธีการเก็บรักษา1. ควรเก็บในที่แห้งและมีความชื้นต่ำ2. ควรเก็บไว้ให้ห่างจากเด็ก เปลวไฟ แสงแดด ความร้อนและความชื้น3. ควรปิดฝาขวดให้สนิททุกครั้ง ...
    ราคา: 1,215 บาท
    มีสินค้า

 

Visitors: 27,869