ขาวยาง เนื้อหนา Graceprint WR519

ขาวยาง เนื้อหนา Graceprint WR519

วิธีการเก็บรักษา
1. ควรเก็บในที่แห้งและมีความชื้นต่ำ
2. ควรเก็บไว้ให้ห่างจากเด็ก เปลวไฟ แสงแดด ความร้อนและความชื้น
3. ควรปิดฝาขวดให้สนิททุกครั้ง

*ควรทำการทดลองใช้ก่อนการใช้งานจริงทุกครั้ง*

ขนาด 5 กิโลกรัม

 

ราคา: 725 บาท
จำนวน: มีสินค้า

 • graceprint WR510 ขาวยาง เนื้อบาง 5 กิโลกรัม ngrace chemical เอ็นเกรซ 2.jpg
  ขาวยาง เนื้อบาง Graceprint WR510 วิธีการเก็บรักษา1. ควรเก็บในที่แห้งและมีความชื้นต่ำ2. ควรเก็บไว้ให้ห่างจากเด็ก เปลวไฟ แสงแดด ความร้อนและความชื้น3. ควรปิดฝาขวดให้สนิททุกครั้ง *ควรท...
  ราคา: 625 บาท
  มีสินค้า


 • graceprint WR512 ขาวยาง เนื้อหนา 5 กิโลกรัม ngrace chemical เอ็นเกรซ 2.jpg
  ขาวยาง เนื้อหนาGraceprint WR512 วิธีการเก็บรักษา1. ควรเก็บในที่แห้งและมีความชื้นต่ำ2. ควรเก็บไว้ให้ห่างจากเด็ก เปลวไฟ แสงแดด ความร้อนและความชื้น3. ควรปิดฝาขวดให้สนิททุกครั้ง *ควรทำ...
  ราคา: 625 บาท
  มีสินค้า


 • graceprint WR513 ขาวยาง แห้งไว 5 กิโลกรัม ngrace chemical เอ็นเกรซ 2.jpg
  ขาวยาง แห้งไว Graceprint WR513 วิธีการเก็บรักษา1. ควรเก็บในที่แห้งและมีความชื้นต่ำ2. ควรเก็บไว้ให้ห่างจากเด็ก เปลวไฟ แสงแดด ความร้อนและความชื้น3. ควรปิดฝาขวดให้สนิททุกครั้ง *ควรทำก...
  ราคา: 675 บาท
  มีสินค้า


 • graceprint WR520 ขาวยาง เนื้อหนา แห้งไว 5 กิโลกรัม ngrace chemical เอ็นเกรซ 2.jpg
  ขาวยาง เนื้อหนา แห้งไว Graceprint WR520 วิธีการเก็บรักษา1. ควรเก็บในที่แห้งและมีความชื้นต่ำ2. ควรเก็บไว้ให้ห่างจากเด็ก เปลวไฟ แสงแดด ความร้อนและความชื้น3. ควรปิดฝาขวดให้สนิททุกครั้...
  ราคา: 775 บาท
  มีสินค้า


 • graceprint WR522 ขาวยาง แรงยึดเกาะสูง แห้งไว 5 กิโลกรัม ngrace chemical เอ็นเกรซ 2.jpg
  ขาวยาง แรงยึดเกาะสูง Graceprint WR522 วิธีการเก็บรักษา1. ควรเก็บในที่แห้งและมีความชื้นต่ำ2. ควรเก็บไว้ให้ห่างจากเด็ก เปลวไฟ แสงแดด ความร้อนและความชื้น3. ควรปิดฝาขวดให้สนิททุกครั้ง ...
  ราคา: 825 บาท
  มีสินค้า


 • graceprint WR527Q ขาวยาง แห้งไว 5 กิโลกรัม ngrace chemical เอ็นเกรซ 2.jpg
  ขาวยาง Graceprint WR527Q วิธีการเก็บรักษา1. ควรเก็บในที่แห้งและมีความชื้นต่ำ2. ควรเก็บไว้ให้ห่างจากเด็ก เปลวไฟ แสงแดด ความร้อนและความชื้น3. ควรปิดฝาขวดให้สนิททุกครั้ง *ควรทำการทดลอ...
  ราคา: 850 บาท
  มีสินค้า


 • graceprint WR530 ขาวยาง หนาพิเศษ 5 กิโลกรัม ngrace chemical เอ็นเกรซ 2.jpg
  ขาวยาง หนาพิเศษ Graceprint WR530 วิธีการเก็บรักษา1. ควรเก็บในที่แห้งและมีความชื้นต่ำ2. ควรเก็บไว้ให้ห่างจากเด็ก เปลวไฟ แสงแดด ความร้อนและความชื้น3. ควรปิดฝาขวดให้สนิททุกครั้ง *ควรท...
  ราคา: 825 บาท
  มีสินค้า


 • graceprint WR532 ขาวยาง หนาพิเศษ แห้งไว 5 กิโลกรัม ngrace chemical เอ็นเกรซ 2.jpg
  ขาวยาง แห้งไว Graceprint WR532 วิธีการเก็บรักษา1. ควรเก็บในที่แห้งและมีความชื้นต่ำ2. ควรเก็บไว้ให้ห่างจากเด็ก เปลวไฟ แสงแดด ความร้อนและความชื้น3. ควรปิดฝาขวดให้สนิททุกครั้ง *ควรทำก...
  ราคา: 875 บาท
  มีสินค้า


 • graceprint WR534 ขาวยาง หนาพิเศษ แห้งไว 5 กิโลกรัม ngrace chemical เอ็นเกรซ 2.jpg
  ขาวยาง หนาพิเศษ แห้งไว Graceprint WR534 วิธีการเก็บรักษา1. ควรเก็บในที่แห้งและมีความชื้นต่ำ2. ควรเก็บไว้ให้ห่างจากเด็ก เปลวไฟ แสงแดด ความร้อนและความชื้น3. ควรปิดฝาขวดให้สนิททุกครั้...
  ราคา: 750 บาท
  มีสินค้า


 • graceprint WH430 ขาวลอย 5 กิโลกรัม ngrace chemical เอ็นเกรซ 2.jpg
  ขาวลอย Graceprint WH430 วิธีการเก็บรักษา1. ควรเก็บในที่แห้งและมีความชื้นต่ำ2. ควรเก็บไว้ให้ห่างจากเด็ก เปลวไฟ แสงแดด ความร้อนและความชื้น3. ควรปิดฝาขวดให้สนิททุกครั้ง *ควรทำการทดลอง...
  ราคา: 525 บาท
  มีสินค้า


 • graceprint RPC70 ยางใสด้าน 5 กิโลกรัม ngrace chemical เอ็นเกรซ 2.jpg
  ยางใส ด้าน Graceprint RPC70 วิธีการเก็บรักษา1. ควรเก็บในที่แห้งและมีความชื้นต่ำ2. ควรเก็บไว้ให้ห่างจากเด็ก เปลวไฟ แสงแดด ความร้อนและความชื้น3. ควรปิดฝาขวดให้สนิททุกครั้ง *ควรทำการท...
  ราคา: 725 บาท
  มีสินค้า


 • graceprint RPC71 ยางใสเงา 5 กิโลกรัม ngrace chemical เอ็นเกรซ 2.jpg
  ยางใส เงา Graceprint RPC71 วิธีการเก็บรักษา1. ควรเก็บในที่แห้งและมีความชื้นต่ำ2. ควรเก็บไว้ให้ห่างจากเด็ก เปลวไฟ แสงแดด ความร้อนและความชื้น3. ควรปิดฝาขวดให้สนิททุกครั้ง *ควรทำการทด...
  ราคา: 675 บาท
  มีสินค้า


 • graceprint RPC74 ยางใสแห้งไว 5 กิโลกรัม ngrace chemical เอ็นเกรซ 2.jpg
  ยางใส แห้งไว Graceprint RPC74 วิธีการเก็บรักษา1. ควรเก็บในที่แห้งและมีความชื้นต่ำ2. ควรเก็บไว้ให้ห่างจากเด็ก เปลวไฟ แสงแดด ความร้อนและความชื้น3. ควรปิดฝาขวดให้สนิททุกครั้ง *ควรทำกา...
  ราคา: 750 บาท
  มีสินค้า


 • graceprint RPC78 ยางใสเงา 5 กิโลกรัม ngrace chemical เอ็นเกรซ 2.jpg
  ยางใส เงา Graceprint RPC78 วิธีการเก็บรักษา1. ควรเก็บในที่แห้งและมีความชื้นต่ำ2. ควรเก็บไว้ให้ห่างจากเด็ก เปลวไฟ แสงแดด ความร้อนและความชื้น3. ควรปิดฝาขวดให้สนิททุกครั้ง *ควรทำการทด...
  ราคา: 725 บาท
  มีสินค้า


 • graceprint NP821 แป้งจม 5 กิโลกรัม ngrace chemical เอ็นเกรซ 2.jpg
  แป้งจม Graceprint NP821 วิธีการเก็บรักษา1. ควรเก็บในที่แห้งและมีความชื้นต่ำ2. ควรเก็บไว้ให้ห่างจากเด็ก เปลวไฟ แสงแดด ความร้อนและความชื้น3. ควรปิดฝาขวดให้สนิททุกครั้ง *ควรทำการทดลอง...
  ราคา: 400 บาท
  มีสินค้า


 • graceprint NP823 แป้งจม ผ้าcoating 5 กิโลกรัม ngrace chemical เอ็นเกรซ 2.jpg
  แป้งจม ผ้าCoating Graceprint NP823 วิธีการเก็บรักษา1. ควรเก็บในที่แห้งและมีความชื้นต่ำ2. ควรเก็บไว้ให้ห่างจากเด็ก เปลวไฟ แสงแดด ความร้อนและความชื้น3. ควรปิดฝาขวดให้สนิททุกครั้ง *คว...
  ราคา: 750 บาท
  มีสินค้า


 • graceprint NP840 แป้งพิมพ์ PU 5 กิโลกรัม ngrace chemical เอ็นเกรซ 2.jpg
  แป้งจม แป้งพิมพ์PU Graceprint NP840 วิธีการเก็บรักษา1. ควรเก็บในที่แห้งและมีความชื้นต่ำ2. ควรเก็บไว้ให้ห่างจากเด็ก เปลวไฟ แสงแดด ความร้อนและความชื้น3. ควรปิดฝาขวดให้สนิททุกครั้ง *ค...
  ราคา: 2,100 บาท
  มีสินค้า


 • graceprint SR870 แป้งยาง สีเข้ม 5 กิโลกรัม ngrace chemical เอ็นเกรซ 2.jpg
  แป้งยาง สีเข้ม Graceprint SR870 วิธีการเก็บรักษา1. ควรเก็บในที่แห้งและมีความชื้นต่ำ2. ควรเก็บไว้ให้ห่างจากเด็ก เปลวไฟ แสงแดด ความร้อนและความชื้น3. ควรปิดฝาขวดให้สนิททุกครั้ง *ควรทำ...
  ราคา: 700 บาท
  มีสินค้า


 • graceprint SR875 แป้งยาง 5 กิโลกรัม ngrace chemical เอ็นเกรซ 2.jpg
  แป้งยาง Graceprint SR875 วิธีการเก็บรักษา1. ควรเก็บในที่แห้งและมีความชื้นต่ำ2. ควรเก็บไว้ให้ห่างจากเด็ก เปลวไฟ แสงแดด ความร้อนและความชื้น3. ควรปิดฝาขวดให้สนิททุกครั้ง *ควรทำการทดลอ...
  ราคา: 700 บาท
  มีสินค้า


 • graceprint SR880 แป้งยาง แห้งไว 5 กิโลกรัม ngrace chemical เอ็นเกรซ 2.jpg
  แป้งยาง แห้งไว Graceprint SR880 วิธีการเก็บรักษา1. ควรเก็บในที่แห้งและมีความชื้นต่ำ2. ควรเก็บไว้ให้ห่างจากเด็ก เปลวไฟ แสงแดด ความร้อนและความชื้น3. ควรปิดฝาขวดให้สนิททุกครั้ง *ควรทำ...
  ราคา: 700 บาท
  มีสินค้า

 

Visitors: 23,947