NG Rose FRN สีชมพูเข้ม 5 กิโลกรัม

NG Rose FRN (สีชมพูเข้ม)

วิธีการเก็บรักษา
1. ควรเก็บในที่แห้งและมีความชื้นต่ำ
2. ควรเก็บไว้ให้ห่างจากเด็ก เปลวไฟ แสงแดด ความร้อนและความชื้น
3. ควรปิดฝาขวดให้สนิททุกครั้ง

*ควรทำการทดลองใช้ก่อนการใช้งานจริงทุกครั้ง*

ขนาด 5 กิโลกรัม

ราคา: 1,350 บาท
จำนวน: มีสินค้า

  • NG Color Rose FRN สีชมพูเข้ม 1 กิโลกรัม 2.jpg
    NG Rose FRN (สีชมพูเข้ม) วิธีการเก็บรักษา1. ควรเก็บในที่แห้งและมีความชื้นต่ำ2. ควรเก็บไว้ให้ห่างจากเด็ก เปลวไฟ แสงแดด ความร้อนและความชื้น3. ควรปิดฝาขวดให้สนิททุกครั้ง *ควรทำการทดลอ...
    ราคา: 290 บาท
    มีสินค้า

 

Visitors: 27,867