NG Red TRN 1 กิโลกรัม

NG Red TRN (สีแดงเข้ม)

วิธีการเก็บรักษา
1. ควรเก็บในที่แห้งและมีความชื้นต่ำ
2. ควรเก็บไว้ให้ห่างจากเด็ก เปลวไฟ แสงแดด ความร้อนและความชื้น
3. ควรปิดฝาขวดให้สนิททุกครั้ง

*ควรทำการทดลองใช้ก่อนการใช้งานจริงทุกครั้ง* 

ขนาด 1 กิโลกรัม

 

ราคา: 212 บาท
จำนวน: มีสินค้า

  • NG Color Red TRN สีแดงเข้ม5 กิโลกรัม 2.jpg
    NG Red TRN (สีแดงเข้ม) วิธีการเก็บรักษา1. ควรเก็บในที่แห้งและมีความชื้นต่ำ2. ควรเก็บไว้ให้ห่างจากเด็ก เปลวไฟ แสงแดด ความร้อนและความชื้น3. ควรปิดฝาขวดให้สนิททุกครั้ง *ควรทำการทดลองใ...
    ราคา: 975 บาท
    มีสินค้า

 

Visitors: 27,869