NG Golden Yellow RCN สีเหลืองทอง 1 กิโลกรัม

NG Golden Yellow RCN (สีเหลืองทอง) 

วิธีการเก็บรักษา
1. ควรเก็บในที่แห้งและมีความชื้นต่ำ
2. ควรเก็บไว้ให้ห่างจากเด็ก เปลวไฟ แสงแดด ความร้อนและความชื้น
3. ควรปิดฝาขวดให้สนิททุกครั้ง

*ควรทำการทดลองใช้ก่อนการใช้งานจริงทุกครั้ง*

ขนาด 1 กิโลกรัม

 

 

 

ราคา: 207 บาท
จำนวน: มีสินค้า

  • NG Color Golden Yellow สีเหลืองทอง 5 กิโลกรัม 2.jpg
    NG Golden Yellow RCN (สีเหลืองทอง) วิธีการเก็บรักษา1. ควรเก็บในที่แห้งและมีความชื้นต่ำ2. ควรเก็บไว้ให้ห่างจากเด็ก เปลวไฟ แสงแดด ความร้อนและความชื้น3. ควรปิดฝาขวดให้สนิททุกครั้ง *คว...
    ราคา: 950 บาท
    มีสินค้า

 

Visitors: 27,711