NG Yellow GCN สีเหลืองจันทร์ 5 กิโลกรัม

NG Yellow GCN (สีเหลืองจันทร์)

วิธีการเก็บรักษา
1. ควรเก็บในที่แห้งและมีความชื้นต่ำ
2. ควรเก็บไว้ให้ห่างจากเด็ก เปลวไฟ แสงแดด ความร้อนและความชื้น
3. ควรปิดฝาขวดให้สนิททุกครั้ง

*ควรทำการทดลองใช้ก่อนการใช้งานจริงทุกครั้ง*

ขนาด 5 กิโลกรัม

 

ราคา: 900 บาท
จำนวน: มีสินค้า

  • NG Color Yellow สีเหลืองจันทร์ 1 กิโลกรัม 2.jpg
    NG Yellow GCN (สีเหลืองจันทร์) วิธีการเก็บรักษา1. ควรเก็บในที่แห้งและมีความชื้นต่ำ2. ควรเก็บไว้ให้ห่างจากเด็ก เปลวไฟ แสงแดด ความร้อนและความชื้น3. ควรปิดฝาขวดให้สนิททุกครั้ง *ควรทำก...
    ราคา: 197 บาท
    มีสินค้า

 

Visitors: 21,279