ผ้าทอกาว T88SFW

คุณสมบัติ

 • เป็นผ้าทอกาว T88SFW
 • น้ำหนัก 65 กรัม
 • ส่วนผสม Polyester 80% + Cotton 20%
 • เหมาะสมกับผ้าหลายชนิด ใช้ติดกับส่วนประกอบของเสื้อผ้าสตรี
  และสุภาพบุรุษ เช่น ปกเสื้อ,สาบเสื้อ,ข้อมือเสื้อ และอื่นๆ

วิธีการรีด

 • ใช้อุณหภูมิ 140 cํ - 150 cํ
 • แรงกด 2.5-3 kg. (kg. / cm.)
 • เวลา 12-15 วินาที

 

*ควรทำการทดลองก่อนใช้งานจริงทุกครั้ง*

44" x 110Y. / ม้วน

ราคา: 4,620 บาท
จำนวน: มีสินค้า

 • ผ้าทอกาว 3.jpg
  คุณสมบัติ เป็นผ้าทอกาวT88MFW น้ำหนัก 68 กรัม ส่วนผสม Polyester 80% + Cotton 20% เหมาะสมกับผ้าหลายชนิด ใช้ติดกับส่วนประกอบของเสื้อผ้าสตรีและสุภาพบุรุษ เช่น ปกเสื้อ,สาบเสื้อ,ข้อมือเ...
  ราคา: 4,730 บาท
  มีสินค้า


 • ผ้าทอกาว 2.jpg
  คุณสมบัติ เป็นผ้าทอกาว4262SFW น้ำหนัก 89 กรัม ส่วนผสม Cotton 100% เหมาะสมกับผ้าหลายชนิด ใช้ติดกับส่วนประกอบของเสื้อผ้าสตรีและสุภาพบุรุษ เช่น ปกเสื้อ,สาบเสื้อ,ข้อมือเสื้อ และอื่นๆ ...
  ราคา: 4,620 บาท
  มีสินค้า


 • T88HFW.jpg
  คุณสมบัติ เป็นผ้าทอกาวT88HFW น้ำหนัก 70 กรัม ส่วนผสม Polyester 80% + Cotton 20% เหมาะสมกับผ้าหลายชนิด ใช้ติดกับส่วนประกอบของเสื้อผ้าสตรีและสุภาพบุรุษ เช่น ปกเสื้อ,สาบเสื้อ,ข้อมือเ...
  ราคา: 4,840 บาท
  มีสินค้า


 • PO 3040.jpg
  คุณสมบัติ เป็นผ้า warp knit PO3040 น้ำหนัก 41 กรัม ส่วนผสม Polyester 100% เหมาะสมกับผ้าหลายชนิด ใช้ติดกับส่วนประกอบของเสื้อผ้าสตรีและสุภาพบุรุษ เช่น ปกเสื้อ,สาบเสื้อ,ข้อมือเสื้อ แ...
  ราคา: 2,400 บาท
  มีสินค้า


 • PB 3040.jpg
  คุณสมบัติ เป็นผ้า warp knit PB3040 น้ำหนัก 41 กรัม ส่วนผสม Polyester 100% เหมาะสมกับผ้าหลายชนิด ใช้ติดกับส่วนประกอบของเสื้อผ้าสตรีและสุภาพบุรุษ เช่น ปกเสื้อ,สาบเสื้อ,ข้อมือเสื้อ แ...
  ราคา: 2,500 บาท
  มีสินค้า


 • S 7021 O.jpg
  คุณสมบัติ เป็นผ้า warp knit 7021-O น้ำหนัก 41 กรัม ส่วนผสม Polyester 100% เหมาะสมกับผ้าหลายชนิด ใช้ติดกับส่วนประกอบของเสื้อผ้าสตรีและสุภาพบุรุษ เช่น ปกเสื้อ,สาบเสื้อ,ข้อมือเสื้อ แ...
  ราคา: 3,200 บาท
  มีสินค้า


 • S 7021 B.jpg
  คุณสมบัติ เป็นผ้า warp knit 7021-B น้ำหนัก 41 กรัม ส่วนผสม Polyester 100% เหมาะสมกับผ้าหลายชนิด ใช้ติดกับส่วนประกอบของเสื้อผ้าสตรีและสุภาพบุรุษ เช่น ปกเสื้อ,สาบเสื้อ,ข้อมือเสื้อ แ...
  ราคา: 3,300 บาท
  มีสินค้า

 

 

Visitors: 59,422