ด้ายล่างสำเร็จรูป

คุณสมบัติ

ใช้ในกลุ่มโรงงานปัก กลุ่มจักรปัก และจักรเย็บอุตสาหกรรมเส้นด้ายมีความแข็งแรง 

ไม่เปื่อยและไม่ขาดง่ายมีส่วนผสมโพลีเอสเตอร์ 100%เส้นด้ายคุณภาพดี 

ไม่มีปม ลดปัญหาการกรอเส้นด้ายเข้ากระสวยและปัญหาในการปัก 

วิธีการเก็บรักษา

1. ควรเก็บในที่แห้งและมีความชื้นต่ำ
2. ควรเก็บไว้ให้ห่างจากเด็ก เปลวไฟ แสงแดด ความร้อนและความชื้น

*ควรทำการทดลองใช้ก่อนการใช้งานจริงทุกครั้ง*

 • 1 กล่อง = 144 เม็ด
 • 1 ลัง = 40 กล่อง
ราคา: 250 บาท
จำนวน: มีสินค้า

 • ด้ายล่าง_50.2_สีขาว_บริษัท_บีเอ็นวี_อินเตอร์กรุ๊ป_จำกัด_1.jpg
  คุณสมบัติ ใช้ในกลุ่มโรงงานปัก กลุ่มจักรปัก และจักรเย็บอุตสาหกรรมเส้นด้ายมีความแข็งแรง ไม่เปื่อยและไม่ขาดง่ายมีส่วนผสมโพลีเอสเตอร์ 100%เส้นด้ายคุณภาพดี ไม่มีปม ลดปัญหาการกรอเส้นด้าย...
  ราคา: 200 บาท
  มีสินค้า


 • ด้ายล่าง_60.2_สีขาว_บริษัท_บีเอ็นวี_อินเตอร์กรุ๊ป_จำกัด_2.jpg
  คุณสมบัติ ใช้ในกลุ่มโรงงานปัก กลุ่มจักรปัก และจักรเย็บอุตสาหกรรมเส้นด้ายมีความแข็งแรง ไม่เปื่อยและไม่ขาดง่ายมีส่วนผสมโพลีเอสเตอร์ 100%เส้นด้ายคุณภาพดี ไม่มีปม ลดปัญหาการกรอเส้นด้าย...
  ราคา: 210 บาท
  มีสินค้า


 • ด้ายล่าง_60.2_สีดำ_บริษัท_บีเอ็นวี_อินเตอร์กรุ๊ป_จำกัด__1.jpg
  คุณสมบัติ ใช้ในกลุ่มโรงงานปัก กลุ่มจักรปัก และจักรเย็บอุตสาหกรรมเส้นด้ายมีความแข็งแรง ไม่เปื่อยและไม่ขาดง่ายมีส่วนผสมโพลีเอสเตอร์ 100%เส้นด้ายคุณภาพดี ไม่มีปม ลดปัญหาการกรอเส้นด้าย...
  ราคา: 230 บาท
  มีสินค้า


 • ด้ายล่าง_80.2_สีขาว_บริษัท_บีเอ็นวี_อินเตอร์กรุ๊ป_จำกัด_1.jpg
  คุณสมบัติ ใช้ในกลุ่มโรงงานปัก กลุ่มจักรปัก และจักรเย็บอุตสาหกรรมเส้นด้ายมีความแข็งแรง ไม่เปื่อยและไม่ขาดง่ายมีส่วนผสมโพลีเอสเตอร์ 100%เส้นด้ายคุณภาพดี ไม่มีปม ลดปัญหาการกรอเส้นด้าย...
  ราคา: 230 บาท
  มีสินค้า

 

Visitors: 51,673