กรรไกร (ด้ามสีน้ำเงิน)

กรรไกรด้ามน้ำเงิน

1 เล่ม

*ควรทำการทดลองใช้ก่อนการใช้งานจริงทุกครั้ง*

ราคา: 35 บาท
จำนวน: มีสินค้า

 • IMG_0096.JPG
  กรรไกรก้ามปู ด้ามพลาสติก (คละสี) 1 โหล = 12 ด้าม *ควรทำการทดลองใช้ก่อนการใช้งานจริงทุกครั้ง*
  ราคา: 180 บาท
  มีสินค้า


 • IMG_0116.JPG
  กรรไกรก้ามปูด้ามสี (คละสี) 1 โหล = 12 ด้าม *ควรทำการทดลองใช้ก่อนการใช้งานจริงทุกครั้ง*
  ราคา: 150 บาท
  มีสินค้า


 • IMG_0064.JPG
  กรรไกรก้ามปู (ด้ามทอง) 1 โหล = 12 ด้าม *ควรทำการทดลองใช้ก่อนการใช้งานจริงทุกครั้ง*
  ราคา: 120 บาท
  มีสินค้า


 • IMG_0059.JPG
  กรรไกรปลายงอน 1 โหล = 12 ด้าม *ควรทำการทดลองใช้ก่อนการใช้งานจริงทุกครั้ง*
  ราคา: 300 บาท
  มีสินค้า


 • IMG_92855.jpg
  กรรไกรก้ามปู (สีดำ) 1 โหล = 12 ด้าม *ควรทำการทดลองใช้ก่อนการใช้งานจริงทุกครั้ง*
  ราคา: 150 บาท
  มีสินค้า

 

Visitors: 23,947