กรรไกรก้ามปู(คละสี)

กรรไกรก้ามปูด้ามสี (คละสี)

1 โหล = 12 ด้าม
*ควรทำการทดลองใช้ก่อนการใช้งานจริงทุกครั้ง*
ราคา: 170 บาท
จำนวน: มีสินค้า

 • IMG_0096.JPG
  กรรไกรก้ามปู ด้ามพลาสติก (คละสี) 1 โหล = 12 ด้าม *ควรทำการทดลองใช้ก่อนการใช้งานจริงทุกครั้ง*
  ราคา: 180 บาท
  มีสินค้า


 • IMG_0064.JPG
  กรรไกรก้ามปู (ด้ามทอง) 1 โหล = 12 ด้าม *ควรทำการทดลองใช้ก่อนการใช้งานจริงทุกครั้ง*
  ราคา: 120 บาท
  มีสินค้า


 • IMG_0059.JPG
  กรรไกรปลายงอน 1 โหล = 12 ด้าม *ควรทำการทดลองใช้ก่อนการใช้งานจริงทุกครั้ง*
  ราคา: 300 บาท
  มีสินค้า


 • IMG_0055.JPG
  กรรไกรด้ามน้ำเงิน 1 เล่ม *ควรทำการทดลองใช้ก่อนการใช้งานจริงทุกครั้ง*
  ราคา: 35 บาท
  มีสินค้า


 • IMG_92855.jpg
  กรรไกรก้ามปู (สีดำ) 1 โหล = 12 ด้าม *ควรทำการทดลองใช้ก่อนการใช้งานจริงทุกครั้ง*
  ราคา: 170 บาท
  มีสินค้า

 

 

Visitors: 59,420