ผ้าถักกาว/ผ้าเจอร์ซี่ 8075WW

คุณสมบัติ

 • เป็นผ้าถักกาว/ผ้าเจอร์ซี่ 8075WW
 • น้ำหนัก 63 กรัม
 • ส่วนผสม Polyester 100%
 • เหมาะสมกับผ้าหลายชนิด ใช้ติดกับส่วนประกอบของเสื้อผ้าสตรี
  และสุภาพบุรุษ เช่น ปกเสื้อ,สาบเสื้อ,ข้อมือเสื้อ และอื่นๆ

วิธีการรีด

 • ใช้อุณหภูมิ 125 cํ - 135 cํ
 • แรงกด 1.5-2 kg. (kg. / cm.)
 • เวลา 12-15 วินาที

 

*ควรทำการทดลองก่อนใช้งานจริงทุกครั้ง*

60" x 100Y. / ม้วน

ราคา: 3,200 บาท
จำนวน: มีสินค้า

 • 3018-W (2).JPG
  คุณสมบัติ เป็นผ้าถักกาว/ผ้าเจอร์ซี่ 3018-W น้ำหนัก 23 กรัม ส่วนผสม Polyester 100% เหมาะสมกับผ้าหลายชนิด ใช้ติดกับส่วนประกอบของเสื้อผ้าสตรีและสุภาพบุรุษ เช่น ปกเสื้อ,สาบเสื้อ,ข้อมื...
  ราคา: 2,800 บาท
  มีสินค้า


 • 3018-O (2).JPG
  คุณสมบัติ เป็นผ้าถักกาว/ผ้าเจอร์ซี่ 3018-O น้ำหนัก 23 กรัม ส่วนผสม Polyester 100% เหมาะสมกับผ้าหลายชนิด ใช้ติดกับส่วนประกอบของเสื้อผ้าสตรีและสุภาพบุรุษ เช่น ปกเสื้อ,สาบเสื้อ,ข้อมื...
  ราคา: 2,900 บาท
  มีสินค้า


 • 3018-B (2).JPG
  คุณสมบัติ เป็นผ้าถักกาว/ผ้าเจอร์ซี่ 3018-B น้ำหนัก 23 กรัม ส่วนผสม Polyester 100% เหมาะสมกับผ้าหลายชนิด ใช้ติดกับส่วนประกอบของเสื้อผ้าสตรีและสุภาพบุรุษ เช่น ปกเสื้อ,สาบเสื้อ,ข้อมื...
  ราคา: 3,000 บาท
  มีสินค้า


 • 6050 WW (3).JPG
  คุณสมบัติ เป็นผ้าถักกาว/ผ้าเจอร์ซี่ 6050WW น้ำหนัก 52 กรัม ส่วนผสม Polyester 100% เหมาะสมกับผ้าหลายชนิด ใช้ติดกับส่วนประกอบของเสื้อผ้าสตรีและสุภาพบุรุษ เช่น ปกเสื้อ,สาบเสื้อ,ข้อมื...
  ราคา: 2,900 บาท
  มีสินค้า


 • 8075 WB (3).JPG
  คุณสมบัติ เป็นผ้าถักกาว/ผ้าเจอร์ซี่ 8075WB น้ำหนัก 63 กรัม ส่วนผสม Polyester 100% เหมาะสมกับผ้าหลายชนิด ใช้ติดกับส่วนประกอบของเสื้อผ้าสตรีและสุภาพบุรุษ เช่น ปกเสื้อ,สาบเสื้อ,ข้อมื...
  ราคา: 3,300 บาท
  มีสินค้า


 • 6050WB.jpg
  คุณสมบัติ เป็นผ้าถักกาว/ผ้าเจอร์ซี่ 6050WB น้ำหนัก 52 กรัม ส่วนผสม Polyester 100% เหมาะสมกับผ้าหลายชนิด ใช้ติดกับส่วนประกอบของเสื้อผ้าสตรีและสุภาพบุรุษ เช่น ปกเสื้อ,สาบเสื้อ,ข้อมื...
  ราคา: 3,000 บาท
  มีสินค้า

 

 

Visitors: 55,723