Non Wowen Fusible Interlining SB035

คุณสมบัติ

 • เป็นผ้ากาวไข่ปลา ชนิดกาวเม็ด ( black )
 • น้ำหนัก 45 กรัม
 • ส่วนผสม Polyester 100%
 • เหมาะสมกับผ้าหลายชนิด ใช้ติดกับส่วนประกอบของเสื้อผ้าสตรี
  และสุภาพบุรุษ เช่น ปกเสื้อ,สาบเสื้อ,ข้อมือเสื้อ และอื่นๆ

วิธีการรีด

 • ใช้อุณหภูมิ 120 cํ - 140 cํ
 • แรงกด 1.5-2 kg. (kg. / cm.)
 • เวลา 10-15 วินาที


*ควรทำการทดลองก่อนใช้งานจริงทุกครั้ง*

40" x 100Y. / ม้วน

ราคา: 1,350 บาท
จำนวน: มีสินค้า

 • SO 018 (3).JPG
  คุณสมบัติ เป็นผ้ากาวไข่ปลา ชนิดกาวเม็ด ( off white ) น้ำหนัก 25 กรัม ส่วนผสม Polyester 100% เหมาะสมกับผ้าหลายชนิด ใช้ติดกับส่วนประกอบของเสื้อผ้าสตรีและสุภาพบุรุษ เช่น ปกเสื้อ,สาบเ...
  ราคา: 850 บาท
  มีสินค้า


 • SW018.JPG
  คุณสมบัติ เป็นผ้ากาวไข่ปลา ชนิดกาวเม็ด ( off white ) น้ำหนัก 25 กรัม ส่วนผสม Polyester 100% เหมาะสมกับผ้าหลายชนิด ใช้ติดกับส่วนประกอบของเสื้อผ้าสตรีและสุภาพบุรุษ เช่น ปกเสื้อ,สาบเ...
  ราคา: 880 บาท
  มีสินค้า


 • SB 018 (3).JPG
  คุณสมบัติ เป็นผ้ากาวไข่ปลา ชนิดกาวเม็ด ( black ) น้ำหนัก 25 กรัม ส่วนผสม Polyester 100% เหมาะสมกับผ้าหลายชนิด ใช้ติดกับส่วนประกอบของเสื้อผ้าสตรีและสุภาพบุรุษ เช่น ปกเสื้อ,สาบเสื้อ...
  ราคา: 930 บาท
  มีสินค้า


 • SW 518 (2).JPG
  คุณสมบัติ เป็นผ้ากาวไข่ปลา ชนิดกาวเม็ด ( off white ) น้ำหนัก 25 กรัม ส่วนผสม 50% nylon + 50% Polyester mixed fiber เหมาะสมกับผ้าหลายชนิด ใช้ติดกับส่วนประกอบของเสื้อผ้าสตรีและสุภาพ...
  ราคา: 1,200 บาท
  มีสินค้า


 • SO 025 (3).JPG
  คุณสมบัติ เป็นผ้ากาวไข่ปลา ชนิดกาวเม็ด ( off white ) น้ำหนัก 32 กรัม ส่วนผสม Polyester 100% เหมาะสมกับผ้าหลายชนิด ใช้ติดกับส่วนประกอบของเสื้อผ้าสตรีและสุภาพบุรุษ เช่น ปกเสื้อ,สาบเ...
  ราคา: 1,160 บาท
  มีสินค้า


 • SW 025 (3).JPG
  คุณสมบัติ เป็นผ้ากาวไข่ปลา ชนิดกาวเม็ด ( off white ) น้ำหนัก 32 กรัม ส่วนผสม Polyester 100% เหมาะสมกับผ้าหลายชนิด ใช้ติดกับส่วนประกอบของเสื้อผ้าสตรีและสุภาพบุรุษ เช่น ปกเสื้อ,สาบเ...
  ราคา: 1,150 บาท
  มีสินค้า


 • SB025.JPG
  คุณสมบัติ เป็นผ้ากาวไข่ปลา ชนิดกาวเม็ด ( black ) น้ำหนัก 32 กรัม ส่วนผสม Polyester 100% เหมาะสมกับผ้าหลายชนิด ใช้ติดกับส่วนประกอบของเสื้อผ้าสตรีและสุภาพบุรุษ เช่น ปกเสื้อ,สาบเสื้อ...
  ราคา: 1,200 บาท
  มีสินค้า


 • SO035.jpg
  คุณสมบัติ เป็นผ้ากาวไข่ปลา ชนิดกาวเม็ด ( White ) น้ำหนัก 45 กรัม ส่วนผสม Polyester 100% เหมาะสมกับผ้าหลายชนิด ใช้ติดกับส่วนประกอบของเสื้อผ้าสตรีและสุภาพบุรุษ เช่น ปกเสื้อ,สาบเสื้อ...
  ราคา: 1,250 บาท
  มีสินค้า


 • SW 035.JPG
  คุณสมบัติ เป็นผ้ากาวไข่ปลา ชนิดกาวเม็ด ( off white ) น้ำหนัก 45 กรัม ส่วนผสม Polyester 100% เหมาะสมกับผ้าหลายชนิด ใช้ติดกับส่วนประกอบของเสื้อผ้าสตรีและสุภาพบุรุษ เช่น ปกเสื้อ,สาบเ...
  ราคา: 1,280 บาท
  มีสินค้า


 • SO 045.JPG
  คุณสมบัติ เป็นผ้ากาวไข่ปลา ชนิดกาวเม็ด ( off white ) น้ำหนัก 56 กรัม ส่วนผสม Polyester 100% เหมาะสมกับผ้าหลายชนิด ใช้ติดกับส่วนประกอบของเสื้อผ้าสตรีและสุภาพบุรุษ เช่น ปกเสื้อ,สาบเ...
  ราคา: 1,450 บาท
  มีสินค้า


 • SB 045 (2).JPG
  คุณสมบัติ เป็นผ้ากาวไข่ปลา ชนิดกาวเม็ด ( black ) น้ำหนัก 56 กรัม ส่วนผสม Polyester 100% เหมาะสมกับผ้าหลายชนิด ใช้ติดกับส่วนประกอบของเสื้อผ้าสตรีและสุภาพบุรุษ เช่น ปกเสื้อ,สาบเสื้อ...
  ราคา: 1,520 บาท
  มีสินค้า


 • SW045.jpg
  คุณสมบัติ เป็นผ้ากาวไข่ปลา ชนิดกาวเม็ด ( White ) น้ำหนัก 56 กรัม ส่วนผสม Polyester 100% เหมาะสมกับผ้าหลายชนิด ใช้ติดกับส่วนประกอบของเสื้อผ้าสตรีและสุภาพบุรุษ เช่น ปกเสื้อ,สาบเสื้อ...
  ราคา: 1,480 บาท
  มีสินค้า

 

 

Visitors: 59,420