• วีราเน่ 80E บีเอ็นวี อินเตอร์กรุ๊บ จำกัด.jpg
  คุณสมบัติ1. ฉีกง่ายพิเศษ ฉีกได้ 2 ทาง หลังจากปักงานเสร็จ2. ไม่มีความคม ทำให้เส้นด้ายไม่ขาดบ่อย3. ฉีกง่ายหลังจากปักงานเสร็จ4. มีความเหนียวจึงช่วยรั้งไม่ให้ด้ายล่างขึ้นมาด้านบน5. ไม่...
  ราคา: 270 บาท
  มีสินค้า


 • วีราเน่ 90E บีเอ็นวี อินเตอร์กรุ๊บ จำกัด.jpg
  คุณสมบัติ1. ฉีกง่ายพิเศษ ฉีกได้ 2 ทาง หลังจากปักงานเสร็จ2. ไม่มีความคม ทำให้เส้นด้ายไม่ขาดบ่อย3. ฉีกง่ายหลังจากปักงานเสร็จ4. มีความเหนียวจึงช่วยรั้งไม่ให้ด้ายล่างขึ้นมาด้านบน5. ไม่...
  ราคา: 280 บาท
  มีสินค้า


 • วีราเน่ 100E บีเอ็นวี อินเตอร์กรุ๊บ จำกัด.jpg
  คุณสมบัติ1. ฉีกง่ายพิเศษ ฉีกได้ 2 ทาง หลังจากปักงานเสร็จ2. ไม่มีความคม ทำให้เส้นด้ายไม่ขาดบ่อย3. ฉีกง่ายหลังจากปักงานเสร็จ4. มีความเหนียวจึงช่วยรั้งไม่ให้ด้ายล่างขึ้นมาด้านบน5. ไม่...
  ราคา: 310 บาท
  มีสินค้า


 • วีราเน่ 150E บีเอ็นวี อินเตอร์กรุ๊บ จำกัด.jpg
  คุณสมบัติ1. ฉีกง่ายพิเศษ ฉีกได้ 2 ทาง หลังจากปักงานเสร็จ2. ไม่มีความคม ทำให้เส้นด้ายไม่ขาดบ่อย3. ฉีกง่ายหลังจากปักงานเสร็จ4. มีความเหนียวจึงช่วยรั้งไม่ให้ด้ายล่างขึ้นมาด้านบน5. ไม่...
  ราคา: 340 บาท
  มีสินค้า


 • วีราเน่ 200E บีเอ็นวี อินเตอร์กรุ๊บ จำกัด.jpg
  คุณสมบัติ1. ฉีกง่ายพิเศษ ฉีกได้ 2 ทาง หลังจากปักงานเสร็จ2. ไม่มีความคม ทำให้เส้นด้ายไม่ขาดบ่อย3. ฉีกง่ายหลังจากปักงานเสร็จ4. มีความเหนียวจึงช่วยรั้งไม่ให้ด้ายล่างขึ้นมาด้านบน5. ไม่...
  ราคา: 420 บาท
  มีสินค้า


 • 1025EB ดำ.jpg
  คุณสมบัติ1. ปลอดสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ2. ไม่มีความคม ทำให้เส้นด้ายไม่ขาดบ่อย3. ฉีกง่ายหลังจากปักงานเสร็จ4. มีความเหนียวจึงช่วยรั้งไม่ให้ด้ายล่างขึ้นมาด้านบน5. ไม่แข็งตัวหลั...
  ราคา: 650 บาท
  มีสินค้า


 • 1035EBดำ.jpg
  คุณสมบัติ1. ปลอดสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ2. ไม่มีความคม ทำให้เส้นด้ายไม่ขาดบ่อย3. ฉีกง่ายหลังจากปักงานเสร็จ4. มีความเหนียวจึงช่วยรั้งไม่ให้ด้ายล่างขึ้นมาด้านบน5. ไม่แข็งตัวหลั...
  ราคา: 750 บาท
  มีสินค้า


 

 

Visitors: 39,911