กาวย่น

ออกแบบเนื้อกาวให้มีความเหนียวสูง เพื่อสามารถใช้ในงานปัก

ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ในความแข็งแรงในการดึงยึด 

ความเข้มข้นของเนื้อกาวมีความสม่ำเสมอ เหมาะสำหรับผ้าสีขาว

ใช้กับงานปักทั้งแบบเครื่องปักธรรมดาและเครื่องปักคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

*ควรทำการทดลองใช้ก่อนการใช้งานจริงทุกครั้ง* 

 • 2" x 30Y.
 • 1 แถว = 6 ม้วน
 • 1 ลัง = 54 ม้วน

 

ราคา: 40 บาท
จำนวน: มีสินค้า

 • เทปกาวสองหน้า ขนาด 12 mm สีขาว บริษัทบีเอ็นวี อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด..jpg
  คุณสมบัติ ออกแบบเนื้อกาวให้มีความเหนียวสูงเพื่อสามารถใช้ในงานปัก ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในความแข็งแรงในการดึงยึด ความเข้มข้นของเนื้อกาวมีความสม่ำเสมอเหมาะสำหรับใช้กับงานปัก ทั้งแบบ...
  ราคา: 30 บาท
  มีสินค้า


 • เทปกาวสองหน้า ขนาด 15 mm สีขาว บริษัทบีเอ็นวี อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด..psd.jpg
  คุณสมบัติ ออกแบบเนื้อกาวให้มีความเหนียวสูงเพื่อสามารถใช้ในงานปัก ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในความแข็งแรงในการดึงยึด ความเข้มข้นของเนื้อกาวมีความสม่ำเสมอเหมาะสำหรับใช้กับงานปัก ทั้งแบบ...
  ราคา: 35 บาท
  มีสินค้า


 • เทปกาวสองหน้า ขนาด 18 mm สีขาว บริษัทบีเอ็นวี อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด..psd.jpg
  คุณสมบัติ ออกแบบเนื้อกาวให้มีความเหนียวสูงเพื่อสามารถใช้ในงานปัก ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในความแข็งแรงในการดึงยึด ความเข้มข้นของเนื้อกาวมีความสม่ำเสมอเหมาะสำหรับใช้กับงานปัก ทั้งแบบ...
  ราคา: 38 บาท
  มีสินค้า


 • เทปกาวสองหน้า ขนาด 20 mm สีขาว บริษัทบีเอ็นวี อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด..psd.jpg.jpg
  คุณสมบัติ ออกแบบเนื้อกาวให้มีความเหนียวสูงเพื่อสามารถใช้ในงานปัก ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในความแข็งแรงในการดึงยึด ความเข้มข้นของเนื้อกาวมีความสม่ำเสมอเหมาะสำหรับใช้กับงานปัก ทั้งแบบ...
  ราคา: 45 บาท
  มีสินค้า


 • เทปกาวสองหน้า ขนาด 22 mm สีขาว บริษัทบีเอ็นวี อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด..psd.jpg.jpg.jpg
  คุณสมบัติ ออกแบบเนื้อกาวให้มีความเหนียวสูงเพื่อสามารถใช้ในงานปัก ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในความแข็งแรงในการดึงยึด ความเข้มข้นของเนื้อกาวมีความสม่ำเสมอเหมาะสำหรับใช้กับงานปัก ทั้งแบบ...
  ราคา: 47 บาท
  มีสินค้า


 • เทปกาวสองหน้า ขนาด 24 mm สีขาว บริษัทบีเอ็นวี อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด..psd.jpg.jpg.jpg.jpg
  คุณสมบัติ ออกแบบเนื้อกาวให้มีความเหนียวสูงเพื่อสามารถใช้ในงานปัก ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในความแข็งแรงในการดึงยึด ความเข้มข้นของเนื้อกาวมีความสม่ำเสมอเหมาะสำหรับใช้กับงานปัก ทั้งแบบ...
  ราคา: 49 บาท
  มีสินค้า


 • เทปกาวสองหน้า ขนาด 12 mm สีเหลือง บริษัทบีเอ็นวี อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด.jpg
  คุณสมบัติ ออกแบบเนื้อกาวให้มีความเหนียวสูงเพื่อสามารถใช้ในงานปัก ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในความแข็งแรงในการดึงยึด ความเข้มข้นของเนื้อกาวมีความสม่ำเสมอเหมาะสำหรับใช้กับงานปัก ทั้งแบบ...
  ราคา: 30 บาท
  มีสินค้า


 • เทปกาวสองหน้า ขนาด 15 mm สีเหลือง บริษัทบีเอ็นวี อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด..jpg
  คุณสมบัติ ออกแบบเนื้อกาวให้มีความเหนียวสูงเพื่อสามารถใช้ในงานปัก ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในความแข็งแรงในการดึงยึด ความเข้มข้นของเนื้อกาวมีความสม่ำเสมอเหมาะสำหรับใช้กับงานปัก ทั้งแบบ...
  ราคา: 35 บาท
  มีสินค้า


 • เทปกาวสองหน้า ขนาด 18 mm สีเหลือง บริษัทบีเอ็นวี อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด..jpg
  คุณสมบัติ ออกแบบเนื้อกาวให้มีความเหนียวสูงเพื่อสามารถใช้ในงานปัก ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในความแข็งแรงในการดึงยึด ความเข้มข้นของเนื้อกาวมีความสม่ำเสมอเหมาะสำหรับใช้กับงานปัก ทั้งแบบ...
  ราคา: 38 บาท
  มีสินค้า


 • เทปกาวสองหน้า ขนาด 20 mm สีเหลือง บริษัทบีเอ็นวี อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด..jpg
  คุณสมบัติ ออกแบบเนื้อกาวให้มีความเหนียวสูงเพื่อสามารถใช้ในงานปัก ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในความแข็งแรงในการดึงยึด ความเข้มข้นของเนื้อกาวมีความสม่ำเสมอเหมาะสำหรับใช้กับงานปัก ทั้งแบบ...
  ราคา: 45 บาท
  มีสินค้า


 • เทปกาวสองหน้า ขนาด 22 mm สีเหลือง บริษัทบีเอ็นวี อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด..jpg
  คุณสมบัติ ออกแบบเนื้อกาวให้มีความเหนียวสูงเพื่อสามารถใช้ในงานปัก ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในความแข็งแรงในการดึงยึด ความเข้มข้นของเนื้อกาวมีความสม่ำเสมอเหมาะสำหรับใช้กับงานปัก ทั้งแบบ...
  ราคา: 47 บาท
  มีสินค้า


 • เทปกาวสองหน้า ขนาด 24 mm สีเหลือง บริษัทบีเอ็นวี อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด..jpg
  คุณสมบัติ ออกแบบเนื้อกาวให้มีความเหนียวสูงเพื่อสามารถใช้ในงานปัก ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในความแข็งแรงในการดึงยึด ความเข้มข้นของเนื้อกาวมีความสม่ำเสมอเหมาะสำหรับใช้กับงานปัก ทั้งแบบ...
  ราคา: 49 บาท
  มีสินค้า


 • IMG_0049.jpg
  คุณสมบัติ OPP ใส ขนาด 2 นิ้ว ออกแบบเนื้อกาวให้มีความเหนียว มีความแข็งแรงในการดึงยึดความเข้มข้น ของเนื้อกาวมีความสม่ำเสมอเหมาะสำหรับงานปิดกล่องทั่วไปที่มีน้ำหนักเบา น้ำหนักมาก หรือต...
  ราคา: 32 บาท
  มีสินค้า

 

Visitors: 23,946