กระดาษไขหนา

การใช้งานของกระดาษไข ใช้สำหรับรองงานปัก
และใช้ได้ดีในงานปักที่ต้องการความละเอียด
หรือลายปักหนาๆ เพราะกระดาษไข จะช่วยทำให้เข็มปักมีการหล่อลื่นได้ดี 
ลดแรงเสียดทานในการปักระหว่างเข็มกับชิ้นงาน
จึงช่วยยืดอายุการใช้งานของเข็มปักได้อีกทางหนึ่ง

ราคา: 6 บาท
จำนวน: มีสินค้า
Visitors: 27,867